O słowniku

o słowniku

Słownik terminologii prawniczej polsko szwedzko angielskiej   zawiera – na obecnym etapie prac –  tłumaczenie na język szwedzki, polski i angielski  ok. 7750  haseł obejmujących terminy oraz zwroty z zakresu:

a) prawa materialnego: prawa cywilnego, gospodarczego, konsumenckiego, europejskiego, podatkowego, karnego, administracyjnego, konstytucyjnego. 

b) prawa procesowego: postępowania sądowego (karnego, cywilnego), postępowania administracyjnego.
 
Unikatową zaletą słownika jest również to, iż może być wykorzystany jednocześnie jako słownik prawniczy  polsko–szwedzki, polsko-angielski, szwedzko-polski, szwedzko-angielski, angielsko-polski, angielsko-szwedzki.  

Słownik powstawał przy okazji wykonywania transgranicznych usług prawnych przede wszystkim dla firm szwedzkich, polskich (sprawy gospodarcze, podatkowe), jak również osób fizycznych (sprawy rodzinne, spadkowe), stąd też praktyczny wymiar słownika. Jednoczesne dodawanie angielskiego tłumaczenia wynika z porównywania i sprowadzania prawidłowości tłumaczenia szwedzko-polskiego danego terminu z jego angielskim odpowiednikiem.     

Słownik ten został napisany przez adwokata praktyka i dobór słów jest wynikiem praktycznych doświadczeń i odpowiada wymogom związanym z  międzynarodowym obrotem prawnym jak również gospodarczym.     

W słowniku jest zawarta grupa zwrotów, które używane są jednocześnie w języku potocznym oraz prawniczym, gdzie autor wskazuje ich prawnicze znaczenie.       

Autor dużą wagę przywiązał do właściwego doboru nie tylko odpowiednich terminów, ale przede wszystkim odpowiednich zwrotów, których właściwe zrozumienie i stosowanie ma praktyczne przełożenie na proces komunikacji stosunkach handlowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a także mające zastosowanie w relacji pomiędzy organami państwa a obywatelem.   

Słownik przeznaczony jest przede wszystkim dla prawników, tłumaczy przysięgłych, ekonomistów oraz wszystkich tych, którzy biorą udział w obrocie handlowym i prawnym pomiędzy Szwecją a Polską, czy w ogóle w transgranicznym obrocie prawnym, gdzie stosuje się język angielski. 

Należy podkreślić, iż słownik ten przeznaczony jest głównie dla osób znających już te języki, ponieważ tłumaczenie tekstów prawnych wymaga w sposób szczególny odniesienia danego tłumaczonego słowa do kontekstu wynikającego z treści całego tłumaczonego tekstu oraz przynajmniej „intuicyjnej” znajomości instytucji prawnych. 

Jak w każdym języku, wiele słów ma inne znaczenie w języku potocznym a inne w języku prawnym, co również należy brać pod uwagę.       

W planie rozszerzenie objętości słownika przynajmniej do 10 000 tysięcy wyrażeń.