Współpraca

współpraca

Zapraszam prawników szwedzkich jak i polskich do wspólnego wykonywania usług prawnych dla klientów z Polski czy Szwecji. 

Zapraszam też do nawiązania kontaktów, które w przypadku pojawienia się danej sprawy mogą okazać się użyteczne z korzyścią dla obu stron. 

Zapraszam też do samej wymiany poglądów na dotyczących prawniczych kwestii polsko-szwedzkich. 

Proszę o kontakt mailowy: ……………………………………