Pytania

pytania

W przypadku wątpliwości co do znaczenia danego słowa czy zwrotu prawniczego albo wątpliwości związanych z tłumaczeniem danej instytucji prawnej proszę o pytanie. 

Mam nadzieję, iż będę pomocny, a jednocześnie sam się czegoś dowiem. Z doświadczenia wiem, że tego typu pytania pogłębiają wiedzę i prowadzą do dalszego rozwoju zawodowego. 

W związku z powyższym, chętnie przedstawię swój punkt widzenia co do tłumaczenia danego słowa, zwrotu czy instytucji prawnej. 

Zapraszam więc do takich doraźnych konsultacji. 

Zaznaczam jednak, iż nie chodzi tutaj o świadczenie usług tłumaczeniowych czy prawnych, bo to odbywa się na zasadach komercyjnych (patrz zakładka „tłumaczenia” /zakładka „o mnie”), ale chodzi o pytanie dotyczące tłumaczenia poszczególnych słów, zwrotów czy instytucji prawnych, a nie o tłumaczenie całych tekstów prawniczych. 

Pytania proszę przesyłać mailem na adres: ……………………………………………

Zapraszam też do odwiedzin oficjalnej strony mojej kancelarii bujakiewiczsancewicz.pl.